Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

Nedeľa 19. 4. 2015

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • NAŠI A ÚSPEŠNÍ

  NAŠI A ÚSPEŠNÍ

  V cykle Naši a úspešní by sme Vám chceli predstaviť našich študentov, ktorí sa popri štúdiu na našej škole venujú zaujímavým aktivitám a dosahujú v nich výnimočné výsledky.

  Našou prvou hviezdou je Samuel Závalec , študent II.AM, ktorý sa venuje biatlonu a v poslednej zimnej sezóne sa prebojoval medzi najlepších slovenských biatlonistov vo svojej kategórii , stal sa členom družstva Slovenských olympijských nádejí  a dosiahol niekoľko krásnych umiestnení na Majstrovstvách Slovenska aj v medzinárodných pretekoch.

 • Kariérny deň na SSOŠT sa konal v piatok 10. apríla.

  Kariérny deň- 10-teho o 10-tej smile emoticon
  Počas dňa kariéry mali žiaci SSOŠT pripravený zaujímavý program:
  Budúci absolventi sa stretli s personalistami z "našich" firiem: SLOVALCO, FAGOR, REMESLO, NEMAK, FAGOR. Dozvedeli sa ako správne napísať životopis a žiadosť o prijatie, ako prebieha prijímací pohovor do zamestnania a mohli si to aj v reálne vyskúšať. 
  Žiaci nižších ročníkov sa stretli s bývalými absolventmi školy, ktorí porozprávali o svojich študijných, pracovných a aj životných skúsenostiach. TOP bola videokonferencia, ktorú si pre nich pripravil jeden z bývalých študentov školy.
  Žiaci s uzatvorenými učebnými zmluvami sa taktiež stretli s personalistami daných firiem a dozvedeli sa o možnostiach ktoré im firmy v rámci duálneho vzdelávania môžu poskytnúť- odborný výcvik priamo vo firme, motivačné štipendium a podobne.
  Mechatronici mali prednášku o robotizácii vo firme NEMAK.

 • Filip Šulek s najlepším výkonom na streleckom podujatí

  Strelci z MŠK – Športovo-streleckého klubu v Žiari nad Hronom zorganizovali ďalšie z úspešných streleckých podujatí, tentokrát ôsmy ročník Veľkej ceny mesta Žiar nad Hronom. Ako nás informoval predseda klubu Marián Grúber, zároveň išlo aj o oblastnú súťaž Majstrovstiev školských športových stredísk a klubov v streľbe zo vzduchovej pušky Slávia.

 • Prvý medziškolský turnaj v hre COUNTER STRIKE – jasní víťazi

  1.apríl začal tak trochu netradične. Mestský mládežnícky parlament v Žiari nad Hronom zorganizoval turnaj v obľúbenej hre Counter Strike. Bol to prvý medziškolský turnaj v tejto hre. Súťaže sa zúčastnili štyri tímy. Náš tím s názvom „Expendables“ zastupovali piati žiaci – Martin Hazucha, Adam Neuschl, Tomáš Kašiar, Marek Rozenberg a Marek Gašparík. No a títo žiaci aj vyhrali prvý putovný pohár v tejto súťaži. Gratulujeme k prvému miestu

 • Úspech našich študentov na krajskom kole SOČ

  Dňa 27.marca 2015 sa konalo krajské kolo SOČ v Banskej Bystrici, kde našu školu reprezentovali študenti Marek Lukáč (IV.AM) a Martin Pinka (IV.AM) s témou- Multifunkčný prípravok na frézovanie. Rozhodli sa túto prácu urobiť vzhľadom na problematiku menšieho a domáceho frézovania na stolovej vŕtačke a tiež na presné vŕtanie dier za prijateľnú cenu. Overili si svoje vedomosti a zručnosti pri návrhu prípravku, tvorbe výkresovej dokumentácie v SolidWorks a  technologického postupu.

 • Súťaž matematický KLOKAN na SSOŠT

  MATEMATICKÝ KLOKAN

  Najväčšia žiacka súťaž na svete, ktorej sa v marci 2015 zúčastní viac ako 6 miliónov žiakov z celého sveta.

  Uskutočnila sa dňa: 23. 03. 2015

   Žiaci našej školy súťažili v dvoch kategóriách –   Kadet O12    -  14 žiakov

 • Školské kolo olympiády „mladý účtovník“

  VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY „MLADÝ ÚČTOVNÍK“

  V mesiaci február sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník. Zúčastnilo sa ho 7 žiačok zo IV. AP triedy, ktoré riešili súvislý príklad v ekonomickom softvéri na vedenie podvojného účtovníctva Omega, s max. možným počtom získaných bodov 100.

 • Základom super práce je učebná zmluva

  Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom je zároveň Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku a ako jedna z prvých škôl na Slovensku ponúka duálne vzdelávanie už pre súčasných deviatakov. Žiak sa stáva študentom tejto strednej školy, a tiež súčasťou vybranej výrobnej firmy, a to na základe učebnej zmluvy.

 • Deň čítania na SSOŠT

  Marec – mesiac knihy. Aj tento rok sme si ho pripomenuli počas "Dňa čítania na SSOŠ technickej". Tentokrát sme si zaspomínali na svoje detstvo a v rozprávkach sme hľadali také ľudské vlastnosti ako múdrosť, šikovnosť, vynaliezavosť, smelosť, rozvážnosť, prešibanosť, nebojácnosť alebo skromnosť, ale aj lakomstvo, chamtivosť, hlúposť a ohováranie. Podarilo sa nám vytvoriť aj rozprávky vlastné. Tí šikovnejší sme zvládli aj ilustrácie. A keďže knihy sú, ako sa hovorí, potravou ducha, hor sa do čítania, milí priatelia. Pri správnej voľbe určite neobanujete. Foto

 • Deň vody na SSOŠT

  Voda je tá najcennejšia tekutina ... To vie asi každý z nás, avšak nie všetci si ju dostatočne vážime. Pitne vody máme na Slovensku dostatok a jej význam pre náš život sme si pripomenuli aj tým, že žiačky IV.AP pripravili v piatok 20. marca 2015 pre svojich spolužiakov ochutnávku rôznych druhov minerálnych vôd a uvarili aj bylinkové čaje, ktoré sme samozrejme pili z pohárikov, nie z plastových fliaš.  Ani v našom bufete sa v tento deň nepredávali nápoje v plastových fľašiach. Tým, že sme nepoužívali fľaše a poháriky z plastu, sme tiež chceli pripomenúť študentom aj vyučujúcim cestu, ktorou sa uberáme pri znižovaní množstva komunálneho odpadu na našej škole. Foto

 • Cena Krištáľový Merkúr 2014

  Vo štvrtok  12.03.2015 sa konalo v Cikkerovej sieni historickej radnice Mesta Banská Bystrica oceňovanie študentov stredných a vysokých škôl , pracovníkov priemyslu cenou „ Krištáľový Merkúr 2014“ . Táto prestížna cena je udeľovaná Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vo viacerých kategóriách.

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Druhá polovica februára sa na našej škole niesla v duchu finišovania, príprav študentov, ich konzultantov a organizovania školského kola SOČ (stredoškolská odborná činnosť) a ENERSOL SK.

  V tomto školskom roku sa študenti mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 20 študentov, ktorí prihlásili do súťaže 9 súťažných prác v piatich  súťažných odboroch.

 • Matematická olympiáda PANGEA

  Cieľ  PANGEA olympiády:

  Zapojiť do riešenia úloh, čo najvyšší počet žiakov 7., 8. a 9. roč. ZŠ a 1., 2. a 3. ročníka SŠ, aj menej zdatných v matematike, aby tak prelomili strach, či odpor voči matematike, zvýšiť záujem žiakov o matematiku a precvičiť ich logické uvažovanie.

  Olympiáda PANGEA je určená pre žiakov 7., 8. a 9. roč. ZŠ a 1., 2. a 3. ročníka SŠ. Je anonymná a úplne zadarmo.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria