Navigácia

Partneri InTech


Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • +421 45 6733394
  telefón a fax:+421 45 6733026

Streda 23. 4. 2014

Fotogaléria

Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

Novinky

 • 18. veľtrh cvičných firiem bol úspešný

  Naša účasť na 18. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom bola úspešná

  Dňa 3. 4. 2014 sa cvičné firmy PAPER BEADS, s.r.o. a  PLASTKO, a. s., v ktorých pracujú žiaci zo IV. AS a III. AP  triedy z odboru škola podnikania zúčastnili  18. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Veľtrh sa konal v MsKC a organizovala ho SOA v Žiari nad Hronom. Svoje podnikateľské schopnosti preverilo tento rok až rekordných  45 cvičných firiem z celého Slovenska a z Českej republiky. Tentokrát hodnotiaca porota určila poradie v  každej súťažnej kategórii na prvých šiestich miestach. Práca našej cvičnej firmy PAPER BEADS, s.r.o. bola odmenená v súťaži „Naj ... stánok“ 4. miestom – ocenenie nám uniklo o vlások. Taktiež stojí za povšimnutie, že v súťaži „Naj .... katalóg“ cvičná firma PLASTKO, a.s. obsadila 6. miesto. O úspech sa pričinili žiaci, ktorí  navrhli slogan firmy, logo firmy a zhotovili letáky, vizitky, vlajočky, menovky, katalóg, cenník, prezentáciu, výrobky  a vyzdobili stánok. FOTO

 • Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník

  Dňa 24. marca 2014 sa žiačka IV. AS triedy odboru škola podnikania Katarína Zobolová, zúčastnila regionálneho kola olympiády Mladý účtovník v Žiline, ktoré bolo spoločné pre Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj.

  Katka sa v silnej konkurencii 51 účastníkov prevažne z obchodných akadémií, umiestnila na 9. mieste a z výberu žiakov z Banskobystrického kraja obsadila 1. miesto. Na postup do celoštátneho kola to síce nestačilo (postupovali len prví piati z regiónu), ale počtom bodov – 123, sa zo 136 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenskej republiky umiestnila na 27. mieste.

 • Matematický klokan

  Najväčšia žiacka súťaž na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN vstupuje do Guinnesovej knihy rekordov.

  Uskutočnila sa dňa: 24. 03. 2014

  Žiaci našej školy súťažili v dvoch kategóriách – Kadet O12 - 16 žiakov

 • Na našej škole sa konalo školské kolo súťaže ENERSOL SK a SOČ

  Každý rok na prelome február/marec sa na našej škole organizuje školské kolo súťaže ENERSOL SK a SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Vyhlasovateľom oboch súťaži je MŠ SR. V tomto školskom roku sa žiaci mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Tieto možnosti využilo 25 študentov, ktorí prihlásili do súťaže ENERSOL 2 súťažné práce a do súťaže SOČ 14  súťažných prác v piatich súťažných odboroch. Je potešiteľné, že celková úroveň súťažných prác bola pomerne dobrá. Práce hodnotila jedna odborná komisia , ktorá bola zložená z odborníkov Združenia InTech Žiar nad Hronom. Členovia hodnotiacej komisie pre SOČ a ENERSOL SK :

 • Oceňovanie talentovaných žiakov

  Nadácia ZSNP a SLOVALCO , dňa 3.3.2014 v  MSKC  v Žiari nad Hronom uskutočnila oceňovanie talentovaných žiakov základných škôl a študentov stredných škôl mesta  už  11 ročník. Za minulý rok v oblasti vzdelávania predseda správnej rady nadácie Ing. Milan Veselý PhD. MBA ocenil :

  1. symbolickým šekom v hodnote 50€ žiačku našej školy

 • Výsledky súťaže Play Energy.

  Dobrý deň milí spolužiaci.

  25.02. 2014 sme na školu dostali mail ohľadom výsledkov súťaže Play Energy, do ktorej sme sa zapojili v septembri 2013 s projektom 5 typov ako ušetriť elektrickú energiu v škole.  Tento projekt sme vyhotovili spoločne so svojimi spolužiakmi Milanom Ivaničom a Mirom Budaiom / bývalí žiaci IV.AP /. Projekt bol natoľko úspešný, že sa umiestnil v národnom kole veľmi vysoko – síce na „nepopulárnom“, ale krásnom 4. mieste z celkových 14tich. Bolo to pre nás určité sklamanie, veď tretie miesto bolo tak blízko. Do projektu sme vložili veľa energie a trpezlivosti. Tak teda aké sú to tie typy ako šetriť energiou na škole? Prečítajte si to na priloženom plagáte. Dominik Šadon III.AP

 • Návšteva Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

  Názov „Na konci“  nesie predstavenie Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Hra hovorí  o živote J.G. Tajovského, ktorý námety do svojich poviedok a hier čerpal najmä z blízkeho okolia a pozorovania bežných obyčajných ľudí. My sme sa s našimi žiakmi vybrali na toto predstavenie 13.2. 2014. Keďže dve z troch tried, ktoré sa predstavenia zúčastnili, sú maturitné, určite svoje získané poznatky o autorovi zužitkujú aj pri blížiacej sa maturitnej skúške.  Tak, ako vždy, ani tento raz nás zvolenskí divadelníci nesklamali a my sme odchádzali s pocitom, že znova raz sme mali možnosť „pričuchnúť“ umeniu, ktoré je tak jedinečné. FOTO

 • Návšteva tvorivých dielní

  So Žiackou radou sme sa 25.2. 2014 vybrali na mini výlet, na takzvané tvorivé dielne, ktoré sa konali v osvetovom stredisku v ZH. Na tomto výletíku sme sa naučili nejaké zručnosti, napr. vyrábanie vecí z dreva alebo pletenie náramkov. Boli sme rozdelení do jednotlivých stanovíšť, kde sa nám venovali pracovníci, ktorí boli milí a hlavne skúsení. Nás chlapcov naučili vyrábať hračku, ktorá sa používala pred pár storočiami a bola veľmi obľúbená – vrtuľka. Dievčatá na druhej strane vyrobili náramky, ktoré sa hodia na každú príležitosť. Bol to veľmi poučná hodinka, ktorá priniesla veľa zábavy a hlavne sme sa naučili niečo nové. FOTO

 • Jarný tábor technických zručností

  Ani počas jarných prázdnin naša škola nezaháľala a zorganizovala pre žiakov základných škôl jarný tábor v dňoch 17. až 19. februára. Jarného tábora sa zúčastnilo 20 žiakov z II. a IV. ZŠ v Žiari nad Hronom a ZŠ Hliníka nad Hronom.

  Žiaci pod vedením odborných učiteľov elektrotechniky a strojárstva si precvičili svoje technické zručnosti. V strojárskej časti „jarného tábora technických zručností“ sa žiaci dozvedeli ako sa navrhuje, vyrába a kontroluje strojová súčiastka a ako sa zo strojových súčiastok zmontuje hotový výrobok . Po zoznámení sa so základmi technického zobrazovania si vyskúšali návrh  strojovej súčiastky v 3D kresliacom programe Solid Works a následne aj jeho výrobu na CNC  modulových strojoch – frézke a sústruhu, ale aj ručnú výrobu závitov na súčiastke, ktorú pred tým nakreslili. Vyskúšali si meranie digitálnymi i klasickými dĺžkovými meradlami a vyhodnotili presnosť vyrobenej súčiastky. V elektrotechnickej časti sa žiaci hravou formou pomocou stavebnice MERKUR oboznámili so základnými zákonmi elektrotechniky, zostavili si jednoduchý elektrický obvod so žiarovkou, elektromagneticky ovládanú  železničnú závoru a semafor, elektromagnetický zvon či Morseov telegraf. Väčšina žiakov  preukázala dobré technické zručnosti i nadanie a predpoklady pre technickú prácu.

 • Odborná prednáška pre elektrotechnikov

  31. januára 2014 navštívili našu školu dvaja špičkoví odborníci v oblasti kvality elektrickej energie a jej prenosu – Ing. Peter Szathmáry PhD., konateľ spoločnosti Power System Management s.r.o. a Ing. Peter Výbošťok, vedúci odboru kvality energie v Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave (SEPS). Pod ich vedením absolvovali odbornú prednášku „Kvalita prenosu elektrickej energie“ žiaci II., III. a IV. ročníka študijného odboru elektrotechnika a všetci odborní vyučujúci elektrotechnických predmetov.

 • Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show

  Súťaž sa uskutočnila 4. decembra 2013. Do 7. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 8528 žiakov zo 408 škôl z celého Slovenska.

  Žiaci si vyberali z 5 tém – Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Bity, bajty, technológie, Góly, body, sekundy a Do you speak English?

  V kategórii EXPERT O12 pre žiakov 1. a 2. ročníka súťažilo 1122 žiakov.

 • Deň kariéry

  29.januára 2014 sme mali v poradí  už druhý "Deň kariéry". Naši študenti sa potešili dňu bez učenia:) Ale samozrejme to neznamenalo nič-nerobenie. V prvej časti dňa sme mali pre nich pripravené prednáško- besedy so zaujímavými ľuďmi. Naše pozvanie prijali Ing. Milan Veselý, MBA., generálny riaditeľ Slovalco a.s.     a Ing. Michal Kľučár, riaditeľ Profika s.r.o.- závod Naradex. Obaja sa rozprávali so študentami o svojej životnej ceste od študenta strednej školy a po vrcholového manažéra. O živote vysokoškoláka porozprávali naše absolventky Terka Novodomcová a Ľubka Kráľová. Druhou časťou dňa boli triednické hodiny zamerané na vyhodnotenie polročných výsledkov a vyhodnotenie a aktualizáciu plánov osobného rozvoja, ktoré si naši študenti vytvorili počas prvého dňa kariéry, 17.decembra 2013. FOTO

 • Naši štvrtáci na plese

  Študenti IV.AS prispeli svojím zábavným programom k príjemnej atmosfére na Farskom plese v Ladomerskej Vieske, ktorý sa konal 24. januára v kultúrnom dome obce. Svojimi scénkami pobavili divákov a navodili tú správnu plesovú náladu:) FOTO

 • Prednáška: „ Ako sa správne učiť “ .

  Dňa 23.01.2014 sa trieda III.AP zúčastnila prednášky s názvom : „ Ako sa správne učiť “ .

  Žiaci boli oboznámení s viacerými metódami učenia sa. Mnoho študentov v dnešnej dobe používa pri učení hudbu alebo iné činnosti, ktoré bránia žiakovi sústrediť sa na učenie. Cieľom prednášky bolo  motivovať žiakov k správnemu učeniu. Každý žiak mal možnosť otestovať výkonnosť svojho mozgu pomocou skúšania reakčného času. Boli informovaní, ako sa správne koncentrovať pri učení, napr. nepočúvať hudbu, mať vhodný priestor a dôležité sú aj vnútorné pocity. Prednáška nebola iba teoretická, ale aj praktická. Hrali sa hry na pamäť z ktorých žiaci zistili aký sú typ a ako sa správne učiť. Žiaci zistili tiež aj to, že dôležitá je aj sebakritika a správny postoj k učeniu. K osobnému rozvoju prispieva aj čítanie kníh, z ktorých sa nielen naučia gramatiku ale aj si rozšíria slovnú zásobu a naučia sa čítať s porozumením. FOTO

 • Vianočný program z 20.decembra 2013

  Posledný školský deň v kalendárnom roku 2013  sme si spríjemnili programom, ktorý pripravili žiaci so svojimi triednymi učiteľmi. Triedy dostali za úlohu pripraviť si krátke scénky s nejakým vtipným alebo aj vianočným motívom, prípadne piesne alebo básne. Maturanti využili už pripravený program zo stužkových slávností, no tie mladšie ročníky vôbec nezaostávali a zadanú úlohu splnili na výbornú. Program vyvolal úsmev na tvárach nielen žiakov, ale aj učiteľov. Takto dobre naladení sme sa potom pobrali na vytúžené a dlho očakávané prázdniny. FOTO

 • Učiteľský záver roka

  Takmer prvú polovicu školského roka máme za sebou. A tak sme si dopriali v poslednom pracovnom týždni roku 2013 trochu oddychu a posedeli sme si pri vianočnej kapustnici. Dobrú náladu nám urobila hlavne výmena darčekov, v ktorých nás čakali prekvapenia rôzneho druhu, či už praktické, vtipné, alebo s vianočnou tematikou. Takto sme úspešne a spokojne ukončili záver roka a v piatok sa pobrali na zaslúžený vianočný oddych. FOTO

 • Prednáška o osobnom rozvoji žiaka na našej škole

  17. decembra 2013 sme žiakom urobili trochu iný školský deň. Zúčastnili sa prednášky o osobnom rozvoji žiaka, ktorá bola zameraná na to, aby si žiaci lepšie mohli uvedomiť, čo chcú v budúcnosti dosiahnuť a ako už teraz majú veľmi veľa možností začať na sebe pracovať. Druhá prednáška bola akousi motiváciou k tomu, aká je dôležitá komunikácia medzi ľuďmi, ktorí musia vedieť vzájomne spolupracovať a rešpektovať sa. Na triednických hodinách si žiaci potom mohli vypracovať plán individuálneho rozvoja,  mali možnosť zamyslieť sa a popísať svoje silné a slabé stránky, uviesť možnosti zlepšenia sa a čo konkrétne sú ochotní pre to urobiť. Svoje výsledky a snahu si môžu v blízkej budúcnosti porovnať a zistiť, či na sebe pracovali dostatočne. FOTO

 • Mikulášska návšteva na našej škole

  6.12. 2013 Mikuláš neobišiel ani našu školu. Tentoraz nám deň obohatil trochu iným spôsobom, ako sme boli zvyknutí. Neprechádzal celou školou, ale rovno sa usadil v jednej z tried. Žiakom tento deň poskytol náhľad do histórie Mikuláša. Každý z nás vie, kedy je ten „mikulášsky“ dátum a každý z nás vie aj to, že Mikuláš nosí sladkosti a iné darčeky. No málokto vie, odkiaľ pochádza a aké legendy sú s týmto bradatým pánom spojené. A tak po pestrej prezentácii z histórie Sv. Mikuláša si žiaci mohli menším testom overiť, či dobre sledovali a počúvali, čo im náš školský Mikuláš hovoril. Príjemnú predvianočnú atmosféru dopĺňali aj piesne a koledy typické pre toto obdobie. Snáď Vás Žiacka rada takýmto príspevkom aspoň trochu vianočne naladila a spestrila Vám inak bežný školský deň. :)  FOTO

 • 28. novembra 2013 - Exkurzia na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave

  Dňa 28.11. 2013 sa žiaci IV. AS triedy odboru škola podnikania zúčastnili  16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, ktorý organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania. Veľtrh sa konal v NTC, a.s. a niesol sa  v duchu hesla „Simulované prostredie, reálne úspechy“. Žiaci navštívili stánky cvičných firiem škôl z celého Slovenska a aj zo zahraničia. Zaujala ich výzdoba stánkov, pútavé logá, slogany, ponukové katalógy a pekné výrobky. Žiaci uzatvárali obchody s cvičnými firmami, niekedy boli odmenení aj malým darčekom. Sledovali prebiehajúce prezentácie cvičných firiem a sprievodný program. Načerpali nové inšpirácie do svojej práce v cvičnej firme.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • +421 45 6733394
  telefón a fax:+421 45 6733026