Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

Štvrtok 23. 10. 2014

Partneri InTech


Fotogaléria

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • SSOŠT pôsobí od 1.10.2014 ako „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle“.

  O tomto pôsobení rozhodla odborná komisia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej SOPK) na svojom zasadnutí dňa 26.9.2014. Podkladom k rozhodnutiu bola žiadosť školy – projekt, v ktorom musela škola preukázať plnenie hodnotiacich kritérií stanovených stavovskými a profesijnými organizáciami.

  Pôsobenie školy ako Centra odborného vzdelávania a prípravy (ďalej OVP) je označením úrovne kvality pôsobenia školy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vyjadruje, že:

 • SSOŠT v spolupráci so spoločnosťami združenia InTech ponúka od septembra 2014 duálne vzdelávanie

  Dňa 1. septembra 2014 odštartoval na Slovensku unikátny projekt zavedenia systému duálneho vzdelávania na vybraných 21 školách pod gesciou Národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorý sa týmto dostáva do svojej najdôležitejšej fázy.

  Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. Duálne vzdelávanie tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám praxe u zamestnávateľa.

 • Duálne vzdelávanie a prijímanie žiakov na SSOŠT pre školský rok 2015/2016

  Žiakov 9. ročníka a ich rodičov čaká už v tomto školskom roku nový systém prijímania na našu strednú odbornú školu do duálneho vzdelávania. Žiak si okrem odboru strednej školy vyberie aj firmu, ktorá ponúka v tomto odbore aj podpísanie učebnej zmluvy.  Odbory pre podpísanie učebnej zmluvy budú od novembra zverejnené na internetových stránkach firiem i na stránke SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom.  Konečný výber žiakov pre podpísanie učebnej zmluvy bude vo firmách, pričom firma zohľadní záujem aj takého žiaka, ktorého rodinní príslušníci vo firme pracujú.

 • Odbory Elektrotechnika a Mechanik mechatronik sa zúčastnili na odbornej elektrotechnickej výstave ELOSYS v Trenčíne

  Dňa 16.10.2014 sa triedy III.AP, III.AM a IV.AP z odboru ElektrotechnikaMechanik mechatronik zúčastnili  na odbornej elektrotechnickej výstave ELOSYS v Trenčíne, ktorej hlavnou témou bola tento rok mobilná robotika. Výstava sa niesla pod záštitou ministra hospodárstva Pavla Pavlisa, odborných garantov napr. Zväz elektrotechnického priemyslu, Únia slovenských elektrotechnikov, Komora elektrotechnikov Slovenska, VŠ technického zamerania ale aj zastúpenie elektrotechnikov z Čiech a poľska

 • Výstup na Chatu pri Zelenom plese

  Mesiac október začal a my sme sa ho rozhodli privítať turistikou vo Vysokých Tatrách. Kvôli nepriaznivému počasiu sme síce termín trochu posunuli, ale výsledok stál za to. Kráčali sme asi tri a pol hodiny a vystúpili sme až k Chate pri Zelenom plese, takzvanej Brnčalke, do výšky 1551 metrov nad morom. Tam sme si chvíľu oddýchli, poobzerali sme krásy jesennej prírody a okolitých štítov a pomaly sa pobrali na cestu späť. Domov sme prišli unavení, ale určite hlavne spokojní s tým, čo sme videli a zažili. FOTO

 • Zúčastnili sme sa exhibičnej debaty

  3.10. 2014 Centrum voľného času usporiadalo aktivitu nazvanú Exhibičná debata. Zúčastnili sa jej žiaci viacerých základných a stredných škôl. Poskytli sme teda priestor aj niektorým našim študentom. Správna atmosféra sa naladila úvodnou úlohou, kde žiak kreslil obrázok podľa pokynov iného žiaka. Potom sme si mohli vychutnať zástupcov gymnázia zo Sučian, ktorí sú debatní „profíci“ a zároveň účastníci Majstrovstiev sveta v debatách, a ktorí svoje majstrovstvo a dar reči predviedli naživo. Debatovali na tému „Bohatí ľudia by nemali platiť vyššie dane.“ Žiaci – diváci potom dostali možnosť kladenia otázok, ktorú aj využili a zapájali sa do debaty (najaktívnejšími účastníkmi boli práve naši žiaci. Zostáva len skonštatovať, že aj takáto činnosť je pre nás prínosom a môžeme ju zhodnotiť len pozitívne. FOTO

 • Žiaci SSOŠT na dobrovoľníckej akcii

  Mesiac október je mesiacom úcty k starším. A tak sa naši žiaci zúčastnili dobrovoľníckej akcie v Domove dôchodcov v Žiari nad Hronom a pomáhali so sťahovaním nábytku. Vybrali sa sem vo voľnom čase, ktorý využili zmysluplne a na dobrú vec. Keďže roboty je tam viac než dosť, v blízkej dobe priestory domova dôchodcov navštívia znova. Možno to bude pre vás inšpirácia a pridáte sa k nim aj viacerí. FOTO

 • Úspešná reprezentácia žiakov SSOŠT na krajskom kole Cezpoľného behu

  26.9 2014 sa žiaci SSOŠT zúčastnili obvodného kola družstiev a jednotlivcov v cezpoľnom behu. Tu sa umiestnili na 3. mieste a postúpili tak na kolo krajské. V krajskom kole, ktoré sa konalo 2.10. 2014  skončili na peknom 5. mieste. Tešíme sa a gratulujeme. Foto

 • Zber papiera na SSOŠT

  V stredu, 24. septembra 2014, sa na našej škole uskutočnil dlho očakávaný zber papiera. Do zberu prispeli nielen žiaci, ale aj všetci zamestnanci školy, ktorí v rámci letného upratovania vo svojich kabinetoch a kanceláriách odkladali nepotrebný papier. Dúfame, že do ďalšieho zberu papiera, ktorý sa bude konať na konci školského roka, sa zapojí viac študentov a zber papiera sa na našej škole stane tradíciou. Foto

 • OKTOBERFEST na SSOŠT (20.09.2014- 05.10.2014)

  Aj v tomto školskom roku sme mali možnosť „pričuchnúť“ k atmosfére azda najväčšieho pivného festivalu, ktorý sa koná každoročne v nemeckom Mníchove a v tomto roku láme rekordy v návštevnosti- za prvý víkend sa tam prišlo zabaviť MILIÓN návštevníkov. My sme si povedali niečo o histórii festivalu, o zvyklostiach, móde a typických pochúťkach. Následne sme si mohli overiť pamäť a najšikovnejší dostali odmenu. FOTO

 • Exkurzia v Transformrecykling a.s.

  V septembri sa žiaci odboru Škola podnikania zúčastnili exkurzie v prevádzke Transformrecykling a.s. v Žiari nad Hronom, ktorá sa zaoberá recykláciou plastov. Firma odpadové plasty nielen spracováva, ale z nich aj vyrába konkrétne výrobky. Žiačky sa dozvedeli veľa zaujímavostí o celom procese spracovania a recyklácie plastov, a videli aj finálne produkty. Takto sa na vlastné oči presvedčili, že separovanie a zber odpadových plastov má význam. Foto

 • Pani Veselá rozprávala svoje zážitky z vojny

  V septembri k nám zavítala milá pani s milým menom  - pani Veselá. Jej život však nebol synonymom jej veselého priezviska. Prišla žiakom porozprávať o tom, čo jej osud nadelil. Časť svojho života prežila v koncentračnom tábore, ktorý jej vzal matku a blízkych.  Porozprávala nám o svojej ceste pred, počas a po koncentračnom tábore a o tom, s čím sa musela vyrovnávať. Napriek neľahkým časom, ktoré zažila a ktoré poznačili jej život navždy, je pani Veselá optimistickou a dobre naladenou dámou, ktorá rozdáva úsmevy na všetky strany. Ak ste zvedaví viac, prečítajte si jej autobiografiu s názvom Generálove deti. Foto

 • Rastislav Kosťov – žiak odboru mechanik - mechatronik na Majstrovstvách sveta v pretláčaní

  V tretí septembrový týždeň sa náš žiak Rastislav Kosťov zúčastnil Majstrovstiev sveta v pretláčaní vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Súťažil ako junior do 18 rokov vo váhovej kategórii do 70 kg. To, že môžeme byť na neho naozaj hrdí, dokazuje jeho umiestnenie, kde skončil na 4.mieste v pretláčaní ľavou rukou. Nebol to však jeho prvý veľký úspech. Tomuto úspechu predchádzajú už Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali 12.4.2014. Tu sa stal Rasťo majstrom Slovenska vo svojej kategórii na obe ruky. Veríme, že vo svojich aktivitách bude pokračovať aj naďalej. Gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov. Foto

 • III.AM sa zúčastnila výstavy SNP

  11.septembra 2014 sa III.AM zúčastnila výstavy Slovenského národného povstania v MSKC v Žiari nad Hronom. Výstava zachytáva povstanie od roku 1939, vypuknutie povstania 29.augusta 1944, jeho vojenský priebeh, až po samotné oslobodenie Slovenska. Výstava bola doplnená napríklad aj exponátmi rôznej vojenskej výzbroje či uniformami.  Popri tejto výstave si žiaci prezreli aj  priestory mestského múzea . Takto si ozvláštnili deň zážitkovým učením. Foto

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

Fotogaléria