Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

Pondelok 31. 8. 2015

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • Oznamujeme žiakom našej školy, že slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude 2. septembra 2015 (streda) o 8:00 hod.

  Tešíme sa na Vás

 • GÓLY NA ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA

  Záver jedného z posledných dní v školskom roku 2014/2015 sa tradične niesol v športovom duchu, konkrétne futbalovom. Tento rok boli jednotlivé družstvá pomiešané z niekoľkých tried. Tretie miesto si vyslúžila zostava I. a II.A, druhé miesto obsadila I.AP spolu s III.AM. Víťazom sa stala I.AM. Športu zdar zase čoskoro smiley Foto

 • Koncoročný výlet I.AP do Banskej Štiavnice

  Koniec školského roka sme si v triede I.AP odbor elektrotechnika obohatili o turistický výlet. Navštívili sme mesto Banská Štiavnica. Naša trasa viedla od Červenej studne k tajchu Klinger a odtiaľ do historického centra mesta. Naspäť do Žiaru nad Hronom sme cestovali vlakom “štiavnickou Ančou“. Foto

 • VIA HISTORICA – DIVADELNÁ KUMPÁNIA

  Divadelno-šermiarsky program nás vrátil späť do histórie. Konkrétne do obdobia Samovej ríše, príchodu Cyrila a Metoda, Svätopluka a dávnej minulosti Slovanov. Do predstavenia boli zakomponované výroky a veci s témou súvisiace, ako napríklad mapky, ukážka hlaholiky, dobové oblečenie a iné. Náučný charakter predstavenia spracovaný vtipným spôsobom bol netradičnou  vsuvkou do bežného dňa na konci školského roka. Foto

 • Pravopisná súťaž na SSOŠT „Ovládame slovenčinu“

  Posledný mesiac tohto školského roka nám priniesol aj pravopisnú súťaž „Ovládame slovenčinu“.  Svoje vedomosti si vyskúšalo niekoľko žiakov z rôznych tried.  Ich úlohou bolo napríklad napísať diktát, vyplniť doplňovačku, zdôvodniť pravopis písania niektorých slov, ale aj správne vedieť použiť veľké písmená vo vlastných menách. Tu je poradie troch najúspešnejších riešiteľov:  Martin ŠČASNOVIČ (I.miesto), Laura KOLESÁROVÁ (II.miesto), Radka SZVITEKOVÁ (III.miesto). Výhercom srdečne blahoželáme. Foto

 • Žiak 3. ročníka elektrotechniky Filip Glezgo, sa zúčastnil celoslovenskej literárnej súťaže

  Študent III.AP, Filip Glezgo, sa zúčastnil 13.ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Dominika Tatarku. Súťaž síce nevyhral, no aj účasť v takejto oblasti je vítaná, pretože vlastná literárna tvorba je na našej škole raritou. Filipovi prajeme veľa nápadov a inšpirácií do ďalšieho písania.

 • NÁVRAT DO VIEDNE

  Návšteva Viedne sa stala už tradíciou. No vždy je pre nás niečím iná. Tentoraz sme do nej zavítali v teplom slnečnom júni. Takže počasie nám konečne prialo a nebola nám zima. Začali sme prehliadkou historického centra mesta, pokračovali návštevou rozkvitnutých záhrad zámku Schönbrunn. Neprehliadli sme ani známy Dóm sv. Štefana. Na čo sme sa ale najviac tešili, bol Práter – zábavný park. Tu si snáď každý našiel niečo podľa svojho gusta a „oplieskal“ nemalé peniažky na ponúkané atrakcie.  Vyšantili sme sa, vyzabávali a pobrali domov.  Dovidenia Viedeň! Zase čoskorosmiley

 • 2. kolo príjimacích skúšok na SSOŠT

  Oznamujeme, že po 1.kole prijímacích skúšok ostali na našej škole pre školský rok 2015/16 ešte voľné miesta v nasledovných  učebných a študijných odboroch:

  2430 H operátor strojárskej výroby, 2679 K mechanik mechatronik, 2411 K mechanik nastavovač, 2675 M elektrotechnika

 • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA SSOŠT - 1. a 2. TERMÍN 11.5.2015 a 14.5.2015

   


  Výsledková listina.pdf


   

  Zápisy prijatých uchádzačov sa uskutočnia 15.5.2015 v čase od 7.00 do 15.00 hod.
  alebo 18.5.2015 a 19.5.2015 v čase od 7.00 do 16.00 hod.

 • Praktickú časť maturitnej skúšky v ekonomickom softvéri Omega – podvojné účtovníctvo a Olymp – mzdy a personalistika

  Praktickú časť maturitnej skúšky robilo v mesiaci apríl 2015 11 žiakov IV. AP triedy z odboru škola podnikania. Žiaci riešili súvislý príklad v ekonomickom softvéri Omega – podvojné účtovníctvo a Olymp – mzdy a personalistika. Výrobca softvéru KROS venuje úspešným žiakom, ktorý dosiahli z praktickej maturity známku 1 (výborný) alebo 2 (chválitebný), zaujímavý bonus – certifikát, deklarujúci, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku v programoch, vie ich ovládať a pracovať s nimi. Tento školský rok bol certifikát udelený trom žiačkam – Františke Môcovej, Daniele Tóthovej a Alžbete Kollárovej. Veríme, že budú pre ich lepšie uplatnenie sa v zamestnaní prínosom.  

 • Štátny inštitút odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave, dáva školám v ktorých pracujú cvičné firmy, možnosť udelenia Doložiek k vysvedčeniu. Doložky boli udelené všetkým jedenástim žiakom IV. AP triedy odboru škola podnikania za kvalitnú prácu v cvičnej firme a za úspešnú reprezentáciu školy na regionálnych veľtrhoch a kontraktačných dňoch cvičných firiem.

 • Prednáška z anglického jazyka

  Dňa 12. 5. 2015 sa žiaci II.AP nechali pozvať do metskej obývačky na prednášku z anglického jazyka, kde sa dozvedeli veľa užitočných rád o tom, ako sa jazyk efektívne učiť, ako precvičovať výslovnosť, kde hľadať zaujímavé spôsoby výučby, aké jazykové certifikáty môžu žiaci získať a mohli si svoje vedomosti aj prakticky odskúšať. Veľmi to všetkým odporúčame. Foto

 • Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

  Do súťaže, ktorú v SR organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2014/2015 zapojilo 54 191 žiakov.

  V kategórii Kadet 012:          2 892 súťažiacich

  V kategórii Junior 034:          1 753 súťažiacich

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria