Navigácia

Partneri InTech


Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • +421 45 6733394
  telefón a fax:+421 45 6733026

Štvrtok 18. 9. 2014

Fotogaléria

Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

Novinky

 • Naši žiaci hľadali inšpiráciu na Expo Sciences Europe 2014 v Žiline

  Dňa 8. septembra 2014 sa v priestoroch Žilinskej univerzity uskutočnila  prehliadka Expo Sciences Europe 2014 a výprava z našej školy tam nemohla chýbať. Táto akcia bola pod záštitou J. E. Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky. Na ESE sme mohli vidieť kopec mladých vedátorov z rôznych krajín ktorí prezentovali svoje projekty nie len v oblasti techniky, ale aj v chémii alebo prírodovede. Boli tam študenti z Poľska, Ruska, Španielska, Nemecka a celkovo až z 23 krajín. Nám sa najviac páčili projekty, ktoré boli v oblasti programovania alebo robotiky. Sme radi, že nám naša škola umožnila zúčastniť sa takejto výstavy, kde sme nabrali novú inšpiráciu na nové projekty a taktiež nám dodala motiváciu, aby sme sa zúčastňovali takýchto projektov na rozvíjanie seba a hlavne, aby sme niečo dokázali. FOTO

 • Žiaci 1. ročníka vo firmách spoznávali profesie, pre ktoré sa pripravujú.

  Žiaci   odboru operátor strojárskej výroby  začali svoje štúdium návštevou spoločností  Remeslo strojal a  SAPA Profily.  Mohli sa tak  hneď  na začiatku štúdia  zoznámiť  s prevádzkami a profesiami, na ktoré sa budú vo svojom odbore pripravovať.  Exkurziami vo firmách rozbehla škola overovanie duálneho vzdelávania.  Hlavným prínosom pre žiaka bude zvýšenie počtu hodín odborného výcviku priamo vo firmách  a prepojenie žiakov s firmami už od prvého ročníka formou učebnej zmluvy. FOTO

 • Moderné technológie vo vyučovaní odborných predmetov.

  Vďaka Nadácii ZSNP a Slovalco budú môcť  žiaci  našej školy už v tomto roku využívať  na odborných predmetoch ďalšie moderné technológie používané v súčasnosti v strojárenských firmách.  Nadácia finančne podporila vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v oblastiach:

  3D konštruovanie – Solid Works umožní žiakom  navrhovať konštrukčnú dokumentáciu pomocou jedného  z najviac používaných CAD programov.

 • Príhovor riaditeľky školy na začiatok školského roka

  Milí žiaci.

  Po dvoch mesiacoch prázdnin, Vás Všetkých srdečne vítam späť v škole. 

  Milí študenti, verím, že ste si všetci dobre oddýchli, zažili kopec nových zážitkov a teraz už netrpezlivo očakávate, čo nové Vás v škole čaká.

  Každé obdobie života  je niečím krásne a v každom období sa na niečo dôležité sústredíme a pripravujeme. Vy prežívate svoje školské roky, keď spoznávate kopec nových vecí, učíte sa, ako žiť, ako si nájsť priateľov,  túžite byť  akceptovaní  svojimi spolužiakmi a ľuďmi okolo Vás. Zároveň veríte, že budete úspešní aj vo svojom ďalšom živote. A naša škola, Vaši učitelia sú tu aj tento rok preto, aby Vám v tom pomohli.  Budeme Vám pomáhať dobre zvládnuť remeslo, ktoré ste si zvolili, ale aj objaviť a osvojiť si hodnoty, ktoré budete pre šťastný a spokojný život potrebovať.  Chceme, aby každý z Vás dostal  v škole šancu rozvíjať  si potrebné vedomosti a zručnosti, aby dostal príležitosť hľadať odpovede na otázky, ktoré ho zaujímajú a uľahčia mu po skončení školy vstup do života a do sveta práce.

 •  

  PONUKA KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

 • Poslednú hodinu podnikania sme ukončili hrou Business Master

  Poslednú hodinu podnikania v tomto školskom roku žiaci III. AP odboru škola podnikania prežili trochu inak – hrali ekonomickú hru Business Master. Overili si svoje vedomosti, niekedy im pomohlo aj šťastie a spoločne sa zabavili. Po 75 minútach hracieho času žiaci nahrali hotovosť a vlastnili podniky v určitej hodnote. Poradie výhercov je  nasledovné:

  1. Daniela Tóthová        8570,- € 2. Františka Môcová 5390,- € 3. Nikola Peknušiaková     4020,- €

  FOTO

 • Cvičenie OŽAZ prvákov

  19.6. 2014 sa naši prváci zúčastnili cvičenia OŽAZ. Tentoraz to nebola turistika. V mestskom parku sa žiaci rozdelili do skupín. Prvá skupina mala možnosť vyskúšať si streľbu zo vzduchoviek. Druhá skupina sa venovala činnosti trochu vážnejšej, ktorou bol nácvik umelého dýchania, masáže srdca a stabilizovanej polohy. Potom sa skupiny vymenili a na záver si zahrali spoločný futbal. Takto účelne prežili pekný slnečný deň. FOTO

 • Najúspešnejší žiaci pracujúci v programe VIAC AKO PENIAZE získali certifikát

  V školskom roku 2013/2014 žiaci III. AP triedy odboru škola podnikania absolvovali program Viac ako peniaze, ktorý realizuje Junior Achievement Slovensko v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou. Certifikát za úspešné absolvovanie získali títo žiaci: Fratiška Môcová, Daniela Tóthová, Alžbeta Kollárová, Margaréta Štefáková, Peter Hudec, Nikola Peknušiaková, Silvia Rečlová. Uvedení žiaci  úspešne absolvovali výstupný test, čo bola jedna z podmienok získania certifikátu.

 • Úspešní absolventi získali Certifikáty za praktickú maturitu v programe Omega a Olymp

          K základným vyučovacím predmetom v odbore škola podnikania patrí účtovníctvo. Žiaci pri riešení účtovnej problematiky cez konkrétne situácie z hospodárskej praxe využívajú ekonomický softvér Omega – podvojné účtovníctvo a Olymp – mzdy a personalistika.  Sú to obľúbené a výkonné programy, ktoré získali prestížne ocenenie kvality Grand Prix Slovak Gold a na svoju prácu ich dnes používa viac ako 14-tisíc slovenských firiem.

 • 1. kolo, druhý termín - Výsledková listina prijímacích skúšok na šk. rok 2014/2015


  Výsledky prijímacích skúšok


  !!! Zápis prijatých uchádzačov bude v piatok 16.5. 2014 od 7:00 do 15:00 a v pondelok 19.5. 2014 od  7:00 do 16:00.

 • 1. kolo, prvý termín - Výsledková listina prijímacích skúšok na šk. rok 2014/2015


  Výsledky prijímacích skúšok


  !!! Zápis prijatých uchádzačov bude 13.5. 2014 a 14.5.2014 od 11:00 do 16:30

 • Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

  Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

   

  Do súťaže, ktorú v SR organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2013/2014 zapojilo 59 232 žiakov.

 • SSOŠT otvára v školskom roku 2014 - 2015 nadstavbové štúdium v odbore Strojárstvo – obrábanie materiálov

  SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 

  otvára v školskom roku 2014 - 2015  nadstavbové štúdium v odbore 2414L02 Strojárstvo – obrábanie materiálov, pre absolventov trojročných učebných odborov:

  2430 H operátor strojárskej výroby

  2423 H nástrojár

 • 18. veľtrh cvičných firiem bol úspešný

  Naša účasť na 18. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom bola úspešná

  Dňa 3. 4. 2014 sa cvičné firmy PAPER BEADS, s.r.o. a  PLASTKO, a. s., v ktorých pracujú žiaci zo IV. AS a III. AP  triedy z odboru škola podnikania zúčastnili  18. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Veľtrh sa konal v MsKC a organizovala ho SOA v Žiari nad Hronom. Svoje podnikateľské schopnosti preverilo tento rok až rekordných  45 cvičných firiem z celého Slovenska a z Českej republiky. Tentokrát hodnotiaca porota určila poradie v  každej súťažnej kategórii na prvých šiestich miestach. Práca našej cvičnej firmy PAPER BEADS, s.r.o. bola odmenená v súťaži „Naj ... stánok“ 4. miestom – ocenenie nám uniklo o vlások. Taktiež stojí za povšimnutie, že v súťaži „Naj .... katalóg“ cvičná firma PLASTKO, a.s. obsadila 6. miesto. O úspech sa pričinili žiaci, ktorí  navrhli slogan firmy, logo firmy a zhotovili letáky, vizitky, vlajočky, menovky, katalóg, cenník, prezentáciu, výrobky  a vyzdobili stánok. FOTO

 • Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník

  Dňa 24. marca 2014 sa žiačka IV. AS triedy odboru škola podnikania Katarína Zobolová, zúčastnila regionálneho kola olympiády Mladý účtovník v Žiline, ktoré bolo spoločné pre Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj.

  Katka sa v silnej konkurencii 51 účastníkov prevažne z obchodných akadémií, umiestnila na 9. mieste a z výberu žiakov z Banskobystrického kraja obsadila 1. miesto. Na postup do celoštátneho kola to síce nestačilo (postupovali len prví piati z regiónu), ale počtom bodov – 123, sa zo 136 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenskej republiky umiestnila na 27. mieste.

 • Matematický klokan

  Najväčšia žiacka súťaž na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN vstupuje do Guinnesovej knihy rekordov.

  Uskutočnila sa dňa: 24. 03. 2014

  Žiaci našej školy súťažili v dvoch kategóriách – Kadet O12 - 16 žiakov

 • Na našej škole sa konalo školské kolo súťaže ENERSOL SK a SOČ

  Každý rok na prelome február/marec sa na našej škole organizuje školské kolo súťaže ENERSOL SK a SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Vyhlasovateľom oboch súťaži je MŠ SR. V tomto školskom roku sa žiaci mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Tieto možnosti využilo 25 študentov, ktorí prihlásili do súťaže ENERSOL 2 súťažné práce a do súťaže SOČ 14  súťažných prác v piatich súťažných odboroch. Je potešiteľné, že celková úroveň súťažných prác bola pomerne dobrá. Práce hodnotila jedna odborná komisia , ktorá bola zložená z odborníkov Združenia InTech Žiar nad Hronom. Členovia hodnotiacej komisie pre SOČ a ENERSOL SK :

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • +421 45 6733394
  telefón a fax:+421 45 6733026

Fotogaléria