Navigácia

Partneri InTech


Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • +421 45 6733394
  telefón a fax:+421 45 6733026

Štvrtok 2. 10. 2014

Fotogaléria

Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

Novinky

 • OKTOBERFEST na SSOŠT (20.09.2014- 05.10.2014)

  Aj v tomto školskom roku sme mali možnosť „pričuchnúť“ k atmosfére azda najväčšieho pivného festivalu, ktorý sa koná každoročne v nemeckom Mníchove a v tomto roku láme rekordy v návštevnosti- za prvý víkend sa tam prišlo zabaviť MILIÓN návštevníkov. My sme si povedali niečo o histórii festivalu, o zvyklostiach, móde a typických pochúťkach. Následne sme si mohli overiť pamäť a najšikovnejší dostali odmenu. FOTO

 • Pani Veselá rozprávala svoje zážitky z vojny

  V septembri k nám zavítala milá pani s milým menom  - pani Veselá. Jej život však nebol synonymom jej veselého priezviska. Prišla žiakom porozprávať o tom, čo jej osud nadelil. Časť svojho života prežila v koncentračnom tábore, ktorý jej vzal matku a blízkych.  Porozprávala nám o svojej ceste pred, počas a po koncentračnom tábore a o tom, s čím sa musela vyrovnávať. Napriek neľahkým časom, ktoré zažila a ktoré poznačili jej život navždy, je pani Veselá optimistickou a dobre naladenou dámou, ktorá rozdáva úsmevy na všetky strany. Ak ste zvedaví viac, prečítajte si jej autobiografiu s názvom Generálove deti. Foto

 • Rastislav Kosťov – žiak odboru mechanik - mechatronik na Majstrovstvách sveta v pretláčaní

  V tretí septembrový týždeň sa náš žiak Rastislav Kosťov zúčastnil Majstrovstiev sveta v pretláčaní vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Súťažil ako junior do 18 rokov vo váhovej kategórii do 70 kg. To, že môžeme byť na neho naozaj hrdí, dokazuje jeho umiestnenie, kde skončil na 4.mieste v pretláčaní ľavou rukou. Nebol to však jeho prvý veľký úspech. Tomuto úspechu predchádzajú už Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali 12.4.2014. Tu sa stal Rasťo majstrom Slovenska vo svojej kategórii na obe ruky. Veríme, že vo svojich aktivitách bude pokračovať aj naďalej. Gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov. Foto

 • III.AM sa zúčastnila výstavy SNP

  11.septembra 2014 sa III.AM zúčastnila výstavy Slovenského národného povstania v MSKC v Žiari nad Hronom. Výstava zachytáva povstanie od roku 1939, vypuknutie povstania 29.augusta 1944, jeho vojenský priebeh, až po samotné oslobodenie Slovenska. Výstava bola doplnená napríklad aj exponátmi rôznej vojenskej výzbroje či uniformami.  Popri tejto výstave si žiaci prezreli aj  priestory mestského múzea . Takto si ozvláštnili deň zážitkovým učením. Foto

 • Naši žiaci hľadali inšpiráciu na Expo Sciences Europe 2014 v Žiline

  Dňa 8. septembra 2014 sa v priestoroch Žilinskej univerzity uskutočnila  prehliadka Expo Sciences Europe 2014 a výprava z našej školy tam nemohla chýbať. Táto akcia bola pod záštitou J. E. Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky. Na ESE sme mohli vidieť kopec mladých vedátorov z rôznych krajín ktorí prezentovali svoje projekty nie len v oblasti techniky, ale aj v chémii alebo prírodovede. Boli tam študenti z Poľska, Ruska, Španielska, Nemecka a celkovo až z 23 krajín. Nám sa najviac páčili projekty, ktoré boli v oblasti programovania alebo robotiky. Sme radi, že nám naša škola umožnila zúčastniť sa takejto výstavy, kde sme nabrali novú inšpiráciu na nové projekty a taktiež nám dodala motiváciu, aby sme sa zúčastňovali takýchto projektov na rozvíjanie seba a hlavne, aby sme niečo dokázali. FOTO

 • Žiaci 1. ročníka vo firmách spoznávali profesie, pre ktoré sa pripravujú.

  Žiaci   odboru operátor strojárskej výroby  začali svoje štúdium návštevou spoločností  Remeslo strojal a  SAPA Profily.  Mohli sa tak  hneď  na začiatku štúdia  zoznámiť  s prevádzkami a profesiami, na ktoré sa budú vo svojom odbore pripravovať.  Exkurziami vo firmách rozbehla škola overovanie duálneho vzdelávania.  Hlavným prínosom pre žiaka bude zvýšenie počtu hodín odborného výcviku priamo vo firmách  a prepojenie žiakov s firmami už od prvého ročníka formou učebnej zmluvy. FOTO

 • Moderné technológie vo vyučovaní odborných predmetov.

  Vďaka Nadácii ZSNP a Slovalco budú môcť  žiaci  našej školy už v tomto roku využívať  na odborných predmetoch ďalšie moderné technológie používané v súčasnosti v strojárenských firmách.  Nadácia finančne podporila vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v oblastiach:

  3D konštruovanie – Solid Works umožní žiakom  navrhovať konštrukčnú dokumentáciu pomocou jedného  z najviac používaných CAD programov.

 • Príhovor riaditeľky školy na začiatok školského roka

  Milí žiaci.

  Po dvoch mesiacoch prázdnin, Vás Všetkých srdečne vítam späť v škole. 

  Milí študenti, verím, že ste si všetci dobre oddýchli, zažili kopec nových zážitkov a teraz už netrpezlivo očakávate, čo nové Vás v škole čaká.

  Každé obdobie života  je niečím krásne a v každom období sa na niečo dôležité sústredíme a pripravujeme. Vy prežívate svoje školské roky, keď spoznávate kopec nových vecí, učíte sa, ako žiť, ako si nájsť priateľov,  túžite byť  akceptovaní  svojimi spolužiakmi a ľuďmi okolo Vás. Zároveň veríte, že budete úspešní aj vo svojom ďalšom živote. A naša škola, Vaši učitelia sú tu aj tento rok preto, aby Vám v tom pomohli.  Budeme Vám pomáhať dobre zvládnuť remeslo, ktoré ste si zvolili, ale aj objaviť a osvojiť si hodnoty, ktoré budete pre šťastný a spokojný život potrebovať.  Chceme, aby každý z Vás dostal  v škole šancu rozvíjať  si potrebné vedomosti a zručnosti, aby dostal príležitosť hľadať odpovede na otázky, ktoré ho zaujímajú a uľahčia mu po skončení školy vstup do života a do sveta práce.

 •  

  PONUKA KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

 • Poslednú hodinu podnikania sme ukončili hrou Business Master

  Poslednú hodinu podnikania v tomto školskom roku žiaci III. AP odboru škola podnikania prežili trochu inak – hrali ekonomickú hru Business Master. Overili si svoje vedomosti, niekedy im pomohlo aj šťastie a spoločne sa zabavili. Po 75 minútach hracieho času žiaci nahrali hotovosť a vlastnili podniky v určitej hodnote. Poradie výhercov je  nasledovné:

  1. Daniela Tóthová        8570,- € 2. Františka Môcová 5390,- € 3. Nikola Peknušiaková     4020,- €

  FOTO

 • Cvičenie OŽAZ prvákov

  19.6. 2014 sa naši prváci zúčastnili cvičenia OŽAZ. Tentoraz to nebola turistika. V mestskom parku sa žiaci rozdelili do skupín. Prvá skupina mala možnosť vyskúšať si streľbu zo vzduchoviek. Druhá skupina sa venovala činnosti trochu vážnejšej, ktorou bol nácvik umelého dýchania, masáže srdca a stabilizovanej polohy. Potom sa skupiny vymenili a na záver si zahrali spoločný futbal. Takto účelne prežili pekný slnečný deň. FOTO

 • Najúspešnejší žiaci pracujúci v programe VIAC AKO PENIAZE získali certifikát

  V školskom roku 2013/2014 žiaci III. AP triedy odboru škola podnikania absolvovali program Viac ako peniaze, ktorý realizuje Junior Achievement Slovensko v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou. Certifikát za úspešné absolvovanie získali títo žiaci: Fratiška Môcová, Daniela Tóthová, Alžbeta Kollárová, Margaréta Štefáková, Peter Hudec, Nikola Peknušiaková, Silvia Rečlová. Uvedení žiaci  úspešne absolvovali výstupný test, čo bola jedna z podmienok získania certifikátu.

 • Úspešní absolventi získali Certifikáty za praktickú maturitu v programe Omega a Olymp

          K základným vyučovacím predmetom v odbore škola podnikania patrí účtovníctvo. Žiaci pri riešení účtovnej problematiky cez konkrétne situácie z hospodárskej praxe využívajú ekonomický softvér Omega – podvojné účtovníctvo a Olymp – mzdy a personalistika.  Sú to obľúbené a výkonné programy, ktoré získali prestížne ocenenie kvality Grand Prix Slovak Gold a na svoju prácu ich dnes používa viac ako 14-tisíc slovenských firiem.

 • 1. kolo, druhý termín - Výsledková listina prijímacích skúšok na šk. rok 2014/2015


  Výsledky prijímacích skúšok


  !!! Zápis prijatých uchádzačov bude v piatok 16.5. 2014 od 7:00 do 15:00 a v pondelok 19.5. 2014 od  7:00 do 16:00.

 • 1. kolo, prvý termín - Výsledková listina prijímacích skúšok na šk. rok 2014/2015


  Výsledky prijímacích skúšok


  !!! Zápis prijatých uchádzačov bude 13.5. 2014 a 14.5.2014 od 11:00 do 16:30

 • Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

  Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

   

  Do súťaže, ktorú v SR organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2013/2014 zapojilo 59 232 žiakov.

 • SSOŠT otvára v školskom roku 2014 - 2015 nadstavbové štúdium v odbore Strojárstvo – obrábanie materiálov

  SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 

  otvára v školskom roku 2014 - 2015  nadstavbové štúdium v odbore 2414L02 Strojárstvo – obrábanie materiálov, pre absolventov trojročných učebných odborov:

  2430 H operátor strojárskej výroby

  2423 H nástrojár

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • +421 45 6733394
  telefón a fax:+421 45 6733026

Fotogaléria