Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

Štvrtok 11. 2. 2016

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • Pozývame Vás všetkých na  Deň otvorených dverí dňa 18.februára 2016 v čase od 10.00 do 16.00 hodiny, kde budete mať možnosť vidieť ukážky prác a zručností žiakov, využívané technológie, ale stretnúť sa budete môcť aj so zástupcami firiem, ktoré v spolupráci s našou školou ponúkajú duálne vzdelávanie pre budúcich deviatakov.

 • InTech  Žiar nad Hronom z.p.o.  a Súkromná stredná odborná škola technická, Dr.Janského 10 v Žiari nad Hronom v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou organizoval 10.februára 2016  Fórum o DUÁLNOM VZDELÁVANÍ PRE ZŠ.

  Účastníkmi fóra boli základné školy, CPPPaP, odbory školstva, zástupcovia firiem, zástupcovia SOPK, SOŠ z regiónov ZH, ZC, BŠ, ZV.

 • Martin Pinka (Žiarsky talent - odmena 150 €)

  V minulom školskom roku  študoval v triede IV.AM v odbore mechanik mechatronik. Úspešne reprezentovali SSOŠT v krajskom kole SOČ v Banskej Bystrici, kde získali 2.miesto s prácou „Multifunkčný prípravok na frézovanie“ spolu s Marekom Lukáčom. Postúpil na celoštátne kolo v Piešťanoch. Žiakovi odbornú prípravu poskytovala vyučujúca Ing. Lenka Kováčová.

 • Súťaž sa uskutočnila 2. decembra 2015. Do 9. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 9210 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska.

  Žiaci si vyberali z 5 tém – Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Mozgolamy, Góly, body, sekundyDo you speak English?

 • Tesne pred Vianočnými prázdninami sa na našej škole konala už tradičná Vianočná čajová párty, na ktorej si žiaci počas vyučovacích hodín anglického jazyka mohli v príjemnej atmosfére doplniť svoje vedomosti o vianočných tradíciách v anglicky hovoriacich krajinách, pozrieť pekný vianočný príbeh, samozrejme v anglickom origináli, a tiež posedieť pri tradičnom anglickom čiernom čaji s mliekom a chutných sušienkach. Sme radi, že tento rok sa k nám pridali v rámci rôznych vyučovacích hodín aj žiaci, ktorí sa vo svojom odbore učia nemecký jazyk. Foto

 • Vo štvrtok 3. decembra 2015 si 7 našich šikovných žiakov zo všetkých ročníkov zmeralo sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Všetci dokázali, že ich vedomosti sú skutočne veľmi dobré a podali veľmi vyrovnané výkony. V konečnom poradí sa na 1. mieste umiestnila Eliška Kollárová z III.AP, na 2. mieste skončil Jakub Paško z II.AP a na treťom mieste Ondrej Szarvaš zo IV.AM. Všetkým blahoželáme. Víťazka školského kola Eliška Kollárová postupuje ďalej a bude reprezentovať našu školu v krajskom kole.

 • Ako je už zvykom, každý rok zavíta na SSOŠT  Mikuláš. Inak to nebolo ani tento rok. Znova sa nám predstavil svojou históriou a nejakými rozprávkami. Mikulášsky deň je za nami, tešíme sa na Vianoce blush

  Foto

 • Dňa 2. decembra 2015 sa uskutočnila na našej škole vedomostná súťaž EXPERT geniality show.

  Je to jediná show, ktorá nájde tých, čo naozaj niečo vedia.

  Expert geniality show je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu.

 • Nedávno prebehlo krajské kolo tejto súťaže. Na celoslovenskom finále, ktoré sa konalo 27.11.2015, mala SSOŠ technická dvoch zástupcov – Rastislava Kosťova (IV.AM) a Mateja Gontka (III.AM).  Rastislav Kosťov priniesol hneď dve prvé miesta, a to v kategórii do 80kg a cenu za absolútneho víťaza. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Jednotlivé prvácke triedy si zmerali sily v rôznych súťažných disciplínach. Na záver boli vyhlásené výsledky: najšikovnejšia bola trieda I.AM, na druhom mieste sa umiestila I.A, na treťom IAP, "zemiaková" medaila sa ušla I.BM. Všetci prváci sa tak stali právoplatnými študentmi našej školy.  Ďakujeme druhákom, ktorí sa o túto tradičnú študentskú ceremóniu postarali a ctenej porote za dohľad nad regulérnym priebehom.

 • Pokračujeme v tradícii kariérnych dní: v piatok 20.11.2015 sme spojili príjemné s užitočným. Najprv bolo na rade užitočné: všetci žiaci našej školy mali zaujímavé prednášky na rôzne témy: prvé ročníky- Nevyhnutnosť znalosti cudzích jazykov- predovšetkým angličtiny druhé a tretie ročníky- Sociálne zručnosti mladých a Internet- priateľ alebo nepriateľ maturanti- Ako si správne vybrať vysokú školu. Tou príjemnou časťou boli Imatrikulácie prvákov.

 • Silná ruka stredoškolákov sa konala 16.11.2015 v Banskej Bystrici . Svoje zastúpenie v krajskom kole mala aj naša SSOŠ technická. Z krajského kola do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 27.11.2015, postúpil Rastislav KOSŤOV, žiak IV.AM, ktorý obhájil svoje prvenstvo z vlaňajšieho roka a Matej GONTKO, žiak III.AM, obsadil tretie miesto. Gratulujeme a držíme palce o necelé dva týždne znova v Banskej Bystrici.

 • V rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku dňa 12. 11. 2015 sa žiaci SSOŠ Technickej zúčastnili podujatia „Ruka v ruke s technikou!“ , ktorú organizovala Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene. Akciu absolvovali žiaci IV. a V. ročníka, z odboru mechanik mechatronik  ako súčasť vzdelávacieho procesu zameraného na prepojenie ich odboru so strojárstvom.

 • Dňa 10.11.2015 sa na našej škole konala súťaž ZENIT v strojárstve, do ktorej sa zapojili žiaci 3.ročníka, odbor - operátor strojárskej výroby.

   

  Výsledky školského kola:

  1. miesto

  Jozef MINKA

  2.miesto

  Roman ROLKO

  3. miesto

  Matej SZVITEK

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria