Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

Sobota 30. 5. 2015

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • 2. kolo príjimacích skúšok na SSOŠT

  Oznamujeme, že po 1.kole prijímacích skúšok ostali na našej škole pre školský rok 2015/16 ešte voľné miesta v nasledovných  učebných a študijných odboroch:

  2430 H operátor strojárskej výroby, 2679 K mechanik mechatronik, 2411 K mechanik nastavovač, 2675 M elektrotechnika

 • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA SSOŠT - 1. a 2. TERMÍN 11.5.2015 a 14.5.2015

   


  Výsledková listina.pdf


   

  Zápisy prijatých uchádzačov sa uskutočnia 15.5.2015 v čase od 7.00 do 15.00 hod.
  alebo 18.5.2015 a 19.5.2015 v čase od 7.00 do 16.00 hod.

 • Praktickú časť maturitnej skúšky v ekonomickom softvéri Omega – podvojné účtovníctvo a Olymp – mzdy a personalistika

  Praktickú časť maturitnej skúšky robilo v mesiaci apríl 2015 11 žiakov IV. AP triedy z odboru škola podnikania. Žiaci riešili súvislý príklad v ekonomickom softvéri Omega – podvojné účtovníctvo a Olymp – mzdy a personalistika. Výrobca softvéru KROS venuje úspešným žiakom, ktorý dosiahli z praktickej maturity známku 1 (výborný) alebo 2 (chválitebný), zaujímavý bonus – certifikát, deklarujúci, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku v programoch, vie ich ovládať a pracovať s nimi. Tento školský rok bol certifikát udelený trom žiačkam – Františke Môcovej, Daniele Tóthovej a Alžbete Kollárovej. Veríme, že budú pre ich lepšie uplatnenie sa v zamestnaní prínosom.  

 • Štátny inštitút odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave, dáva školám v ktorých pracujú cvičné firmy, možnosť udelenia Doložiek k vysvedčeniu. Doložky boli udelené všetkým jedenástim žiakom IV. AP triedy odboru škola podnikania za kvalitnú prácu v cvičnej firme a za úspešnú reprezentáciu školy na regionálnych veľtrhoch a kontraktačných dňoch cvičných firiem.

 • Prednáška z anglického jazyka

  Dňa 12. 5. 2015 sa žiaci II.AP nechali pozvať do metskej obývačky na prednášku z anglického jazyka, kde sa dozvedeli veľa užitočných rád o tom, ako sa jazyk efektívne učiť, ako precvičovať výslovnosť, kde hľadať zaujímavé spôsoby výučby, aké jazykové certifikáty môžu žiaci získať a mohli si svoje vedomosti aj prakticky odskúšať. Veľmi to všetkým odporúčame. Foto

 • Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

  Do súťaže, ktorú v SR organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2014/2015 zapojilo 54 191 žiakov.

  V kategórii Kadet 012:          2 892 súťažiacich

  V kategórii Junior 034:          1 753 súťažiacich

 • Súťaž „3D modelovanie v SOLIDWORKS 2015“ Trenčín, 7.5.2015

  V Trenčíne sa 7.mája 2015 uskutočnila prvý krát súťaž - 3D modelovanie v SOLIDWORKS 2015. Do súťaže sa prihlásilo 19 študentov z 8  škôl zo Slovenska.

  SSOŠT Žiar nad Hronom reprezentovali študenti Marek Lukáč (IV.AM),  Martin Pinka (IV. AM) a  Šimon Sobôtka ( IV.AM).Úroveň súťaže a konkurencia študentov bola vysoká.

 • Naši študenti zo SSOŠT úspešní v SOČ

  Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná činnosť študentov, ktorí si zvolia zadanie a za pomoci konzultantov na danej práci pracujú. V SSOŠT boli úspešní študenti Marek Lukáč( IV.AM) a Martin Pinka(IV.AM) s konzultantom- Ing. Lenka Kováčová, s prácou pod názvom Multifunkčný prípravok na frézovanie, v skupine 09Strojárstvo, hutníctvo, doprava.V krajskom kole v Banskej Bystrici študenti získali krásne 2.miesto, za ktoré im blahoželáme. DIPLOM

 • Certifikácia firiem pre duálne vzdelávanie

  V dňoch 23. a 24. apríla vykonala  odborná komisia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory  certifikáciu firiem InTech.  Certifikácia firiem je podmienkou pre vykonávanie praktického vyučovania žiakov vo firmách v systéme duálneho vzdelávania.  Odborná komisia ňou zisťuje materiálno technické podmienky u zamestnávateľa, ktoré musia zodpovedať požiadavkám stanoveným v normatívoch pre materiálno technické zabezpečenie vyučovania v jednotlivých   učebných  a študijných odboroch. Všetky firmy združenia InTech podľa posúdenia komisie SOPK tieto požiadavky spĺňajú a preto získali oprávnenie – certifikát pre vyučovanie  praktického vyučovania   v systéme duálneho vzdelávania pre odbory operátor strojárskej výroby, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik. Foto

 • Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách

  V stredu 29. apríla 2015 si študenti maturujúcich tried IV.AP, IV.AC a V.AM vyskúšali svoje vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách vo vedomostnom kvíze. Súťažili trojčlenné družstvá. Celkový bodový zisk každého družstva závisel nielen od ich celkových vedomostí, ale aj od správnej taktiky pri zadávaní otázok pre svojich súperov. Prvé miesto v kvíze si vybojovalo družstvo IV.AC, druhé miesto patrilo IV.AP a na treťom mieste sa umiestnila V.AM. Všetci súťažiaci si okrem lepších vedomostí odniesli aj sladkú odmenu. Foto

 • Boli sme na divadelnom predstavení pod názvom American dream

  Dňa 20. 4. 2015 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili a zároveň aj zabavili na divadelnom predstavení pod názvom American dream. Túto fantastickú atmosféru plnú angličtiny, vtipných situácií a dobrých hereckých výkonov si pre nás pripravili herci z Divadelného centra v Martine.

 • Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník 2015

  Víťazky školského kola, žiačky IV. AS triedy – Františka Môcová a Daniela Tóthová, nás 27. marca 2015 reprezentovali na regionálnom kole olympiády Mladý účtovník, ktoré bolo spoločné pre Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj. Žiačky sa síce umiestnili s ďalšími tridsiatimi súťažiacimi na spoločnom 21. mieste bez uvedenia bodového hodnotenia (do 20. miesta sa umiestnili len dvaja súťažiaci z Banskobystrického kraja), no v  náročnej súťaži a tvrdej konkurencii prevažne obchodných akadémií sa nestratili a preukázali vysokú úroveň znalosti účtovania a práce v programe OMEGA.

 • Brigáda počas sviatkov a víkendov

  Oznamujeme Vám, že spoločnosť Grotto v Bartošovej Lehôtke prijíma študentov na brigádu počas sviatkov a víkendov, alebo počas prázdnin (za účelom výroby bagiet).

  Brigáda je finančne ohodnotená.

  V prípade záujmu je možné sa nahlásiť na tel. číslach : 0918 764 241, 0918 764 233, 0918 764 222 

 • Tretiaci na OŽAZ-e

  Aby sa naši maturujúci mohli plne sústrediť na svoje skúšky, vylákali sme našich tretiakov do prírody na kurz ochrany života a zdravia. Branné trvalo tri dni. Študenti sa počas týchto dní zoznámili s poskytovaním prvej pomoci,  získali nejaké vedomosti z chemickej obrany a zastrieľali si zo vzduchoviek. V posledný deň kurzu sa vybrali na Šibák. Keďže počasie nám prialo, opiekli si nejaké špekačky, slaninu a unavení sa vrátili domov. Foto

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria