Navigácia

Partneri InTech


Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • +421 45 6733394
  telefón a fax:+421 45 6733026

Štvrtok 21. 8. 2014

Fotogaléria

Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

Novinky

 • Poslednú hodinu podnikania sme ukončili hrou Business Master

  Poslednú hodinu podnikania v tomto školskom roku žiaci III. AP odboru škola podnikania prežili trochu inak – hrali ekonomickú hru Business Master. Overili si svoje vedomosti, niekedy im pomohlo aj šťastie a spoločne sa zabavili. Po 75 minútach hracieho času žiaci nahrali hotovosť a vlastnili podniky v určitej hodnote. Poradie výhercov je  nasledovné:

  1. Daniela Tóthová        8570,- € 2. Františka Môcová 5390,- € 3. Nikola Peknušiaková     4020,- €

  FOTO

 • Cvičenie OŽAZ prvákov

  19.6. 2014 sa naši prváci zúčastnili cvičenia OŽAZ. Tentoraz to nebola turistika. V mestskom parku sa žiaci rozdelili do skupín. Prvá skupina mala možnosť vyskúšať si streľbu zo vzduchoviek. Druhá skupina sa venovala činnosti trochu vážnejšej, ktorou bol nácvik umelého dýchania, masáže srdca a stabilizovanej polohy. Potom sa skupiny vymenili a na záver si zahrali spoločný futbal. Takto účelne prežili pekný slnečný deň. FOTO

 • Najúspešnejší žiaci pracujúci v programe VIAC AKO PENIAZE získali certifikát

  V školskom roku 2013/2014 žiaci III. AP triedy odboru škola podnikania absolvovali program Viac ako peniaze, ktorý realizuje Junior Achievement Slovensko v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou. Certifikát za úspešné absolvovanie získali títo žiaci: Fratiška Môcová, Daniela Tóthová, Alžbeta Kollárová, Margaréta Štefáková, Peter Hudec, Nikola Peknušiaková, Silvia Rečlová. Uvedení žiaci  úspešne absolvovali výstupný test, čo bola jedna z podmienok získania certifikátu.

 • Úspešní absolventi získali Certifikáty za praktickú maturitu v programe Omega a Olymp

          K základným vyučovacím predmetom v odbore škola podnikania patrí účtovníctvo. Žiaci pri riešení účtovnej problematiky cez konkrétne situácie z hospodárskej praxe využívajú ekonomický softvér Omega – podvojné účtovníctvo a Olymp – mzdy a personalistika.  Sú to obľúbené a výkonné programy, ktoré získali prestížne ocenenie kvality Grand Prix Slovak Gold a na svoju prácu ich dnes používa viac ako 14-tisíc slovenských firiem.

 • 1. kolo, druhý termín - Výsledková listina prijímacích skúšok na šk. rok 2014/2015


  Výsledky prijímacích skúšok


  !!! Zápis prijatých uchádzačov bude v piatok 16.5. 2014 od 7:00 do 15:00 a v pondelok 19.5. 2014 od  7:00 do 16:00.

 • 1. kolo, prvý termín - Výsledková listina prijímacích skúšok na šk. rok 2014/2015


  Výsledky prijímacích skúšok


  !!! Zápis prijatých uchádzačov bude 13.5. 2014 a 14.5.2014 od 11:00 do 16:30

 • Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

  Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

   

  Do súťaže, ktorú v SR organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2013/2014 zapojilo 59 232 žiakov.

 • SSOŠT otvára v školskom roku 2014 - 2015 nadstavbové štúdium v odbore Strojárstvo – obrábanie materiálov

  SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 

  otvára v školskom roku 2014 - 2015  nadstavbové štúdium v odbore 2414L02 Strojárstvo – obrábanie materiálov, pre absolventov trojročných učebných odborov:

  2430 H operátor strojárskej výroby

  2423 H nástrojár

 • 18. veľtrh cvičných firiem bol úspešný

  Naša účasť na 18. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom bola úspešná

  Dňa 3. 4. 2014 sa cvičné firmy PAPER BEADS, s.r.o. a  PLASTKO, a. s., v ktorých pracujú žiaci zo IV. AS a III. AP  triedy z odboru škola podnikania zúčastnili  18. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Veľtrh sa konal v MsKC a organizovala ho SOA v Žiari nad Hronom. Svoje podnikateľské schopnosti preverilo tento rok až rekordných  45 cvičných firiem z celého Slovenska a z Českej republiky. Tentokrát hodnotiaca porota určila poradie v  každej súťažnej kategórii na prvých šiestich miestach. Práca našej cvičnej firmy PAPER BEADS, s.r.o. bola odmenená v súťaži „Naj ... stánok“ 4. miestom – ocenenie nám uniklo o vlások. Taktiež stojí za povšimnutie, že v súťaži „Naj .... katalóg“ cvičná firma PLASTKO, a.s. obsadila 6. miesto. O úspech sa pričinili žiaci, ktorí  navrhli slogan firmy, logo firmy a zhotovili letáky, vizitky, vlajočky, menovky, katalóg, cenník, prezentáciu, výrobky  a vyzdobili stánok. FOTO

 • Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník

  Dňa 24. marca 2014 sa žiačka IV. AS triedy odboru škola podnikania Katarína Zobolová, zúčastnila regionálneho kola olympiády Mladý účtovník v Žiline, ktoré bolo spoločné pre Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj.

  Katka sa v silnej konkurencii 51 účastníkov prevažne z obchodných akadémií, umiestnila na 9. mieste a z výberu žiakov z Banskobystrického kraja obsadila 1. miesto. Na postup do celoštátneho kola to síce nestačilo (postupovali len prví piati z regiónu), ale počtom bodov – 123, sa zo 136 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenskej republiky umiestnila na 27. mieste.

 • Matematický klokan

  Najväčšia žiacka súťaž na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN vstupuje do Guinnesovej knihy rekordov.

  Uskutočnila sa dňa: 24. 03. 2014

  Žiaci našej školy súťažili v dvoch kategóriách – Kadet O12 - 16 žiakov

 • Na našej škole sa konalo školské kolo súťaže ENERSOL SK a SOČ

  Každý rok na prelome február/marec sa na našej škole organizuje školské kolo súťaže ENERSOL SK a SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Vyhlasovateľom oboch súťaži je MŠ SR. V tomto školskom roku sa žiaci mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Tieto možnosti využilo 25 študentov, ktorí prihlásili do súťaže ENERSOL 2 súťažné práce a do súťaže SOČ 14  súťažných prác v piatich súťažných odboroch. Je potešiteľné, že celková úroveň súťažných prác bola pomerne dobrá. Práce hodnotila jedna odborná komisia , ktorá bola zložená z odborníkov Združenia InTech Žiar nad Hronom. Členovia hodnotiacej komisie pre SOČ a ENERSOL SK :

 • Oceňovanie talentovaných žiakov

  Nadácia ZSNP a SLOVALCO , dňa 3.3.2014 v  MSKC  v Žiari nad Hronom uskutočnila oceňovanie talentovaných žiakov základných škôl a študentov stredných škôl mesta  už  11 ročník. Za minulý rok v oblasti vzdelávania predseda správnej rady nadácie Ing. Milan Veselý PhD. MBA ocenil :

  1. symbolickým šekom v hodnote 50€ žiačku našej školy

 • Výsledky súťaže Play Energy.

  Dobrý deň milí spolužiaci.

  25.02. 2014 sme na školu dostali mail ohľadom výsledkov súťaže Play Energy, do ktorej sme sa zapojili v septembri 2013 s projektom 5 typov ako ušetriť elektrickú energiu v škole.  Tento projekt sme vyhotovili spoločne so svojimi spolužiakmi Milanom Ivaničom a Mirom Budaiom / bývalí žiaci IV.AP /. Projekt bol natoľko úspešný, že sa umiestnil v národnom kole veľmi vysoko – síce na „nepopulárnom“, ale krásnom 4. mieste z celkových 14tich. Bolo to pre nás určité sklamanie, veď tretie miesto bolo tak blízko. Do projektu sme vložili veľa energie a trpezlivosti. Tak teda aké sú to tie typy ako šetriť energiou na škole? Prečítajte si to na priloženom plagáte. Dominik Šadon III.AP

 • Návšteva Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

  Názov „Na konci“  nesie predstavenie Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Hra hovorí  o živote J.G. Tajovského, ktorý námety do svojich poviedok a hier čerpal najmä z blízkeho okolia a pozorovania bežných obyčajných ľudí. My sme sa s našimi žiakmi vybrali na toto predstavenie 13.2. 2014. Keďže dve z troch tried, ktoré sa predstavenia zúčastnili, sú maturitné, určite svoje získané poznatky o autorovi zužitkujú aj pri blížiacej sa maturitnej skúške.  Tak, ako vždy, ani tento raz nás zvolenskí divadelníci nesklamali a my sme odchádzali s pocitom, že znova raz sme mali možnosť „pričuchnúť“ umeniu, ktoré je tak jedinečné. FOTO

 • Návšteva tvorivých dielní

  So Žiackou radou sme sa 25.2. 2014 vybrali na mini výlet, na takzvané tvorivé dielne, ktoré sa konali v osvetovom stredisku v ZH. Na tomto výletíku sme sa naučili nejaké zručnosti, napr. vyrábanie vecí z dreva alebo pletenie náramkov. Boli sme rozdelení do jednotlivých stanovíšť, kde sa nám venovali pracovníci, ktorí boli milí a hlavne skúsení. Nás chlapcov naučili vyrábať hračku, ktorá sa používala pred pár storočiami a bola veľmi obľúbená – vrtuľka. Dievčatá na druhej strane vyrobili náramky, ktoré sa hodia na každú príležitosť. Bol to veľmi poučná hodinka, ktorá priniesla veľa zábavy a hlavne sme sa naučili niečo nové. FOTO

 • Jarný tábor technických zručností

  Ani počas jarných prázdnin naša škola nezaháľala a zorganizovala pre žiakov základných škôl jarný tábor v dňoch 17. až 19. februára. Jarného tábora sa zúčastnilo 20 žiakov z II. a IV. ZŠ v Žiari nad Hronom a ZŠ Hliníka nad Hronom.

  Žiaci pod vedením odborných učiteľov elektrotechniky a strojárstva si precvičili svoje technické zručnosti. V strojárskej časti „jarného tábora technických zručností“ sa žiaci dozvedeli ako sa navrhuje, vyrába a kontroluje strojová súčiastka a ako sa zo strojových súčiastok zmontuje hotový výrobok . Po zoznámení sa so základmi technického zobrazovania si vyskúšali návrh  strojovej súčiastky v 3D kresliacom programe Solid Works a následne aj jeho výrobu na CNC  modulových strojoch – frézke a sústruhu, ale aj ručnú výrobu závitov na súčiastke, ktorú pred tým nakreslili. Vyskúšali si meranie digitálnymi i klasickými dĺžkovými meradlami a vyhodnotili presnosť vyrobenej súčiastky. V elektrotechnickej časti sa žiaci hravou formou pomocou stavebnice MERKUR oboznámili so základnými zákonmi elektrotechniky, zostavili si jednoduchý elektrický obvod so žiarovkou, elektromagneticky ovládanú  železničnú závoru a semafor, elektromagnetický zvon či Morseov telegraf. Väčšina žiakov  preukázala dobré technické zručnosti i nadanie a predpoklady pre technickú prácu.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • +421 45 6733394
  telefón a fax:+421 45 6733026

Fotogaléria