Vízia a ciele školy

Poslanie školy

SME TU PRETO, ABY SME POSKYTOVALI:

 • Žiakom – šancu získať kvalitné odborné vzdelanie, ktoré ich pripraví na vstup do života, do sveta práce a pre ďalší sebarozvoj
 • Rodičom – istotu dobrého uplatnenia sa ich detí na trhu práce
 • Učiteľom – sebarealizáciu, ocenenie ich práce a sociálnu istotu
 • Zamestnávateľom - vysoko kvalifikovanú  pracovnú silu a možnosť ďalšieho vzdelávania ich zamestnancov
 • Obyvateľom regiónu – možnosť celoživotného vzdelávania 

 

VÍZIA

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom  – moderné centrum odborného vzdelávania a prípravy a základný pilier pre vybudovanie centra vedy, aplikovaného výskumu a inovácií prioritne v oblasti výroby, spracovania, recyklácie ľahkých kovov a strojárenstva celoslovenského významu.

 

STRATEGICKÉ CIELE ŠKOLY NA OBDOBIE 2009 - 2014:

 

 • Ponúknuť moderné vzdelávacie programy zodpovedajúce štruktúrou odborov i náplňou vzdelávania potrebám zákazníka - žiaka, rodiča, zamestnávateľa, VŠ, regiónu.
 • zvýšiť mieru aktívneho učenia sa žiaka a kvalitu poskytovaného vzdelávania s využitím vzdelávacej stratégie založenej na autentickom učení sa žiaka
 • Vytvoriť programy celoživotného vzdelávania prioritne pre potreby spoločností, ktoré sú členmi, resp. partnermi združenia InTech.
 • Zabezpečiť dostatok žiakov pre našich partnerov aj skvalitnením práce školy v oblasti marketingu

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria