Spolupráca s firmami

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom realizuje od školského roka 2015/16 duálne vzdelávanie s nasledovnými priemyselnými spoločnosťami:

 • Fagor Ederlan Slovensko, Žiar nad Hronom
 • Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom
 • Remeslo strojal s.r.o., Žiar nad Hronom
 • Hydro Extrusion Slovakia a.s., Žiar nad Hronom
 • Slovalco a.s., Žiar nad Hronom
 • Tubapack a.s., Žiar nad Hronom
 • Zámočníctvo Ruckschloss Banská Štiavnica

Uvedené spoločnosti podpísali v auguste 2015 celkom 26 učebných zmlúv so žiakmi 1.ročníka odborov Operátor strojárskej výroby, Mechanik mechatronik a Mechanik nastavovač.

V duálnom vzdelávaní za praktické vzdelávanie žiaka plne zodpovedajú a plne ho financujú zamestnávatelia. Oproti klasickým programom je vyšší počet hodín odborného výcviku – v študijných odboroch 50% a v učebnom odbore – Operátor strojárskej výroby 60%. Minimálne 60% hodín odborného výcviku žiaci absolvujú na pracoviskách firiem. Celý rozsah praktického vzdelávania bude zabezpečovaný cyklovaním žiakov na rôznych pracoviskách, v niektorých prípadoch i na pracoviskách rôznych firiem.

V školskom roku 2014/15 škola overovala duálny systém vzdelávania v rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania. Učebné zmluvy má od školského roka 2014/15 podpísaných ďalších 52 žiakov.

Praktické vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú podpísané učebné zmluvy škola zabezpečuje na základe zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania vo všetkých firmách, v ktorých zabezpečuje aj  duálne vzdelávanie, ale aj v ďalších, napr. Finalcast Žiar nad Hronom, Neumann Žarnovica, TUBEX Žarnovica, Elba Kremnica, KOVACO Veľká Lehota.

Okrem realizácie odborných výcvikov škola spolupracuje s firmami aj v týchto oblastiach:

 1. Ďalší rozvoj školy, žiakov, učiteľov, majstrov OV
 2. Exkurzie žiakov a stáže učiteľov a majstrov odborného výcviku do výrobných firiem
 3. Zadávanie  tém SOČ a záverečných prác  priamo z praxe, účasť zástupcov zamestnávateľov v odborných komisiách SOČ
 4. Účasť zástupcov zamestnávateľov na záverečných a praktických maturitných skúškach
 5. Skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy
 6. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
 7. Podpora a realizácia vzdelávacích projektov

 

Firmy - brožúra.pdf

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria